Plej dit massive trægulv

Efter nedlægningen af dit massive plankegulv, skal det slibes og efterbehandles. Vi anbefaler altid at bruge produkterne fra Trip Trap. Shop dem under følgeprodukter.

Inden montage

Før monteringen er der nogle særlig forhold at tage. Læs vores vejledning.

Monteringen

Under monteringen er der nogle særlig forhold at tage. Læs vores vejledning.

Vores planker leveres altid pakket i plastik, så varen er beskyttet under transporten.

Alle vores planker kan normalt monteres med det samme de bliver leveret. Vi anbefaler dog i vinterhalvåret, at de opbevares i bygningen de skal monteres i et 1-2 døgn inden montering.

Når plankerne monteres, må gulvbrædderne aldrig limes på langsiden, men skal altid limes over enderne.

Bemærk altid, at skader forårsaget af byggefugt dækkes ikke af PA Savværks garanti.

Reklamationer vedrørende plankernes udseende og kvalitet efter montering accepteres ikke.

De mest stillede spørgsmål –

få svarene her

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål til jer. Træ er hygroskopisk (vandsugende) materiale, der optager og afgiver fugt fra dets omgivelser. Træets fugtprocent er bestemt af omgivelsernes temperatur og relativ luftfugtighed (RF), det er derfor vigtigt at have styr på bestemte forhold inden du går i gang med at arbejde med træ. Få et overblik lige her – skulle Du/I stadig sidde tilbage med flere spørgsmål, så kontakt os på enten mail eller telefon.

Vær at vide inden køb af et massivt plankegulv
 1. Vores planker leveres altid pakket i plastik, så varen er beskyttet under transporten.
 2. Inden et PA Gulv leveres, skal bygningen være lukket, tør og varm. Indeklimaet skal være fugtfrit og i kontrol med disse forhold (18-25 grader og 30-50% RF)
  RF = Relativ luftfugtighed.
 3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres i rum med temperatur- og fugtforhold indenfor følgende forhold (18-25 grader og 30-50% RF)
  RF = Relativ luftfugtighed.
  Plankerne må under ingen omstændigheder opbevares udenfor, eller i rum der ikke opfylder ovennævnte temperatur- og fugtforhold. Undgå uopvarmede opbevaringsrum, som f.eks. garagen el. ligne.
 4. Alle vores planker kan normalt monteres med det samme de bliver leveret. Vi anbefaler dog i vinterhalvåret, at de opbevares i bygningen de skal monteres i et 1-2 døgn inden montering.
 5. Bygningen skal være gennemtørret inden gulvet monteres. Såfremt der er fare for fugt, skal der altid lægges en dampspærre. Hvis luftfugtigheden i huset/rummet er over 50% RF, vil plankerne optage fugt og dermed blive bredere. Det kan senere medføre større svindrevner end normalt. Ved en RF under 30% vil plankerne trække sig sammen.
 6. Når plankerne monteres, må gulvbrædderne aldrig limes på langsiden, men skal altid limes over enderne.
 7. Monteres plankerne på beton, er det altafgørende, at betonen er tør. Det anbefales, at få en professionel til at måle byggefugten ved den mindste tvivl. Fugt afgivet af betonen vil ødelægge trægulvet.
 8. Et PA Gulv bør altid slibes efter lægning og inden overfladebehandling. Der skal påregnes en afslibning med korn 60 efterfulgt af korn 100/120.
 9. Bemærk altid, at skader forårsaget af byggefugt dækkes ikke af PA Savværks garanti.
 10. Reklamationer vedrørende plankernes udseende og kvalitet efter montering accepteres ikke.
 11. Fugtkontrol i bjælke strøer/undergulv skal altid foretages, der må max være 10%. Det samme gælder for krydsfinér samt spåneplade. Ved montering af damspærre er det vigtigt at den føres op ad væggene og ikke periferes under fodpanel.
Kan PA Gulve tåle gulvvarme?

Ja, PA Gulve kan monteres på gulvvarme. Anlægget/slangerne skal være monteret således, at overfladetemperaturen på trægulvet ikke overstiger 25-27 grader. Højere temperaturer kan være ødelæggende for gulvet, da det kan blive udtørret. 

Ved brug af forskalningsbrædder til at bære gulvvarmen, er det vigtigt at forskalningsbrædderne er nedtørret til 8%, +/- 2%. Anlægget bør have en termostatsikring, som sikrer, at fremløbstemperaturen ikke overstiger 50 grader. 

Hvor lang tid i forvejen skal jeg bestille mit nye massive plankegulv?

Hos PA Savværk producerer vi ved ordre. Træ er hygroskopisk (vandsugende) materiale, der optager og afgiver fugt fra dets omgivelser. Træets fugtprocent er bestemt af omgivelsernes temperatur og relativ luftfugtighed (RF). Ud fra disse faktorer kan træets ligevægtsfugtighed bestemmes. 

Hos PA Savværk er de massive planker nedtørret helt ned til den korrekte luftfugtighed ved levering og skal derfor monteres når plankerne leveres. Vi har næsten altid mulighed for at lave plankerne efter dit ønske og behov. Vores leveringstid kan variere efter travlhed, men der skal altid beregnes en ca. leveringstid på 4-6 uger.  

Hvad er forskellen på vores Natur og Select sortering?

Hos PA Savværk har vi 2 sorteringer når du skal vælge dit nye massive plankegulv. Vi har natur sorteringen, som vil være den flotte knastfyldte sortering, hvor du får skoven helt ind i stuen. Natur vil være med knaster og åre, der skaber en livlig atmosfære.

Select sorteringen er den mere rolig sortering. Sorteringen er vores rene sortering og er næsten knastfri. Der kan forekomme mindre knaster i select sorteringen.

Hvilke type overflader anvendes til et massivt gulv?

Ved levering af et massivt plankegulv fra PA Savværk leveres plankerne ubehandlet. Plankerne skal således selv behandles når det er monteret.
Vi anbefaler at få en professionel gulvlægger til at montere og efterbehandle dit nye plankegulv.
Se vores overfladebehandling for fordele og ulemper ved de forskellige typer af overflader.

Vi ønsker at fremme bæredygtig
drift og produktion

PA Savværk ønsker at fremme bæredygtig drift og produktion, hvilket understøttes af vores arbejde med Cradle to Cradle. Med Cradle to Cradle forpligter vi os til at konstant, at forbedre os 360 grader i virksomheden.

Hos PA Savværk har vi specialiseret os i forarbejdning af en af verdens mest fantastiske naturlige ressourcer, nemlig træ.

Det betyder, at vi har en forpligtelse til og naturlig interesse i at beskytte og bevare de skove, som vi henter dit træ fra. PA Savværk har derfor udformet en miljøpolitik for at sikre kommende generationers adgang til det unikke materiale, som træ er.