1 container rodender, 15 rm / 21 kassemeter, vådt.